Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności wyznacza zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych użytkowników naszego serwisu. Polityka prywatności serwisu skierowana jest do osób z niego korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel serwisu oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

I TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA DANYCH.

 1. Administratorem Państwa danych osobowych dalej właściciel serwisu jest: Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Dobrzyńska 9, 09-414 Brudzeń Duży /NIP: 7743252062, REGON: 385316816/.
 2. Dane przetwarzane są zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa; tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych.
 3. Administrator Danych Osobowych zobowiązuje się stosować odpowiednie środki bezpieczeństwa, zarówno fizyczne, techniczne jak i organizacyjne, aby skutecznie chronić zgromadzone dane osobowe osób fizycznych.

II ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU.

 1. Korzystając z serwisu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Brudzeń Duży Sp. z o.o. użytkownik akceptuje zasady Polityki Prywatności.
 2. Dane gromadzone przez właściciela serwisu.
  • Adresy IP Użytkownika;
  • Cookies (tzw. ciasteczka);
  • Informacja o przeglądarce użytkownika;
  • Czas wysłania odpowiedzi przez serwer;
  • Żądanie Użytkownika (adres strony, na którą wszedł Użytkownik);
  • Adres „referer link” w przypadku, gdy przejście na stronę nastąpiło przez odnośnik; 
  • Informacje o wersji przeglądarki internetowej (stron www) Użytkownika;
  • Informacje o wersji systemu operacyjnego Użytkownika.
 3. Sposób zbierania danych.
  • Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer.
 4. Cel i podstawa prawna wykorzystania danych.
  • Dane Użytkowników wykorzystane są do celów administrowania serwisem, statystyki odwiedzin serwisu, zarządzania treścią serwisu. Dane użytkownika przetwarzane będą na podstawie na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. „f” ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. /RODO/ jako niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
 5. Odbiorcy danych osobowych użytkowników.
  • Odbiorcami danych osobowych użytkowników będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usług zarządzania stroną internetową.
 6. Kontakt z właścicielem serwisu.
  • Właściciel serwisu przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach. W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres: bok@gpkbrudzen.pl.
  • Właściciel serwisu wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres email: biuro@mkadministrators.pl.
 7. Prawa osób – użytkowników, których dane osobowe są przetwarzane.
  • Użytkownikom serwisu przysługuje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  • Użytkownikom serwisu przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO), jeśli osoba uzna, że przetwarzanie jej danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
  • Każdorazowo, użytkownik serwisu w celu realizacji przysługujących mu praw, może skontaktować się z właścicielem serwisu bezpośrednio oraz kanałem kontaktowym określonym w pkt 6 /Kontakt z właścicielem serwisu/.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usług związanych z korzystaniem z serwisu oraz uniemożliwiać poprawne korzystanie z serwisu internetowego

III POLITYKA KORZYSTANIA PRZEZ SERWIS Z PLIKÓW COOKIES (CIASTECZEK).

 1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu.
 3. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji.
 4. Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu.
 5. Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 7. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; ◦„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu; „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

IV POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Właściciel serwisu zastrzega możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności, szczególnie w sytuacji, gdy będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne, zmiany przepisów prawa w zakresie prywatności osób oraz ochrony danych osobowych, których ich dotyczą lub inne, istotne zmiany wpływające na treść informacji przekazywanej Użytkownikom.
 2. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu, które będą obowiązywały od dnia ich opublikowania na stronie Serwisu.

.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl