Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

KOMUNIKAT


Szanowni Mieszkańcy,

w imieniu Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. zwracam się do Państwa z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na zdarzenia, które mogą mieć istotny wpływ na wykrycie sprawców lub sprawcy  zrzucania do gminnej sieci kanalizacji sanitarnej dużej ilości ścieków pochodzących z szamb lub deszczówki wypompowywanej z piwnic.

Ustawa z dnia 7 lipca 2022 o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw nałożyła obowiązek dokumentowania częstotliwości i ilości ścieków przekazywanych wyspecjalizowanym firmom. Od tego momentu cyklicznie  obserwujemy  tzw. ”zrzuty ścieków”.  Zdarzenia te prawdopodobnie mają miejsce w nocy, a skutki są widoczne w godzinach rannych, gdy następuje przepełnienie studzienek kanalizacyjnych znajdujących się przed oczyszczalnią ścieków, która nie jest  w stanie  odbierać w trybie ciągłym ich nadmiaru.  Powoduje to zakłócenia  cyklu technologicznego pracy oczyszczalni  ścieków w Siecieniu, a dalszej konsekwencji może prowadzić do awarii.

Sprawcy zdarzeń, które mają miejsce podlegają odpowiedzialności karnej, jednak z perspektywy Spółki i mieszkańców Gminy do czasu ustalenia sprawców wszyscy ponosimy koszty wynikające z wprowadzonych w ten sposób ścieków do sieci.

Apeluję do Państwa o czujność i uwagę oraz solidarność we wspólnym interesie naszej Gminy. Jeśli mają Państwo podejrzenie lub dowody, że ktoś nielegalnie wprowadza nieczystości płynne do gminnej kanalizacji najlepiej zawiadomić Spółkę lub złożyć zawiadomienie bezpośrednio na Policję. Anna Borkowska Prezes Zarządu Spółki.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl