Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o.

Zawór antyskażeniowy – wszystko co warto wiedzieć


Zawór antyskażeniowy to urządzenie mechaniczne, które służy do zabezpieczenia sieci wodociągowej przed zanieczyszczeniami, które mogą się pojawić w wyniku wystąpienia przepływu zwrotnego. Przepływ zwrotny może wystąpić w sytuacjach, w których nagle dojdzie do obniżenia ciśnienia w sieci wodociągowej na skutek np. pęknięcia przewodu, nadmiernego zapotrzebowaniem na wodę, skoków ciśnienia. W tych przypadkach podciśnienie, które znajduje się w instalacji wodociągowej, może przyczynić się do wtłaczania wody do wodociągu, czego konsekwencją jest wystąpienie zanieczyszczenia, obniżenie jakości wody oraz wpływa na pomiar ilości zużytej wody.

Przypominamy, że instalacja wodociągowa w budynkach powinna mieć zabezpieczenia przed przepływem zwrotnym – tzw. zawór antyskażeniowy. Zawór antyskażeniowy gwarantuje przepływ wody w prawidłowym kierunku i blokuje jej cofanie się.

Zawór zwrotny antyskażeniowy należy zamontować za zaworem odcinającym za każdym zestawem wodomierza głównego od strony instalacji.

Powyższe jest obowiązkiem właściciela nieruchomości zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dział IV Wyposażenie techniczne budynków Rozdział 1 Instalacje wodociągowe zimnej i ciepłej wody).

W przypadku stwierdzenia braku zaworu na instalacji Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Brudzeń Duży Sp. z o.o. nie będzie mogło rozpatrywać reklamacji związanych z ilością zużytej wody.

Wszystkie Prawa Zastrzeżone © 2024 GPK Brudzeń Duży Sp. z o.o. Projekt i wykonanie: Hedea.pl